İNTERNATİONAL MEDİCAL CENTRE 2-YƏ XOŞ GƏLMİSİNİZ!

Nə üçün İnternational Medical Centre 2 ?

İnternational Medical Centre 2 klinikası sizə özəl, yüksək səviyyədə stasionar və ambulator xidmətlərini təqdim etməkdədir.

Cərrahiyyə

Ümumi Cərrahiyyə şöbəsində mədə-bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və öd yolları, hər cür abdomen endokrin açıq və laporoskopik cərrahiyyə əməliyyatları aparılır.

Ortopediya və Travmatologiya

Ortopediya və Travmatologiya bölümündə oynaq, sümük xəstəliklərinin müalicəsi və əməliyyatları olunur.

Neonatologiya

Klinikamızda bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilmiş Neonatologiya şöbəsi xidmətinizdədir.

Məqsədimiz

İnternational Medical Centre 2 klinikasının missiyası beynəlxalq standartlara tam uyğun yüksək səviyyəli tibbi xidmət servisini təşkil etməkdən ibarətdir.
Əsas məqsədimiz:

Yüksək standartlar

Tibbin ən son nailiyyətlərindən, müasir texnologiyalardan istifadə etməklə
xalqımıza müasir standartlar səviyyəsində tibbi xidmət göstərmək;

Yüksək bilik və bacarıq

Yüksək səviyyəli tibbi bilik və bacarığa malik milli tibbi kadrlar hazırlamaq;

Cərrahiyyə

Plastik, Estetik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə bölümündə hər növ plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar, liposaksiya, abdomenoplastika və digər əməliyyatlarI uğurla həyata keçirmək.

Həkimlər

Xidmətlər

Labaratoriyalar

Mükafatlar

İnternational Medical Centre 2 klinikası 26 noyabr 2010 ildən tibbi fəaliyyətə başlamışdır.

İnternational Medical Centre 2 mərkəzində ümumi cərrahi əməliyyatlar açıq və laporoskopik, hamiləlik təqibi (o cümlədən riskli hamiləliklərin təqibi), ginekoloji əməliyyatlar, belə əməliyyatlardan sonra yarana bilən mümkün fəsadların hərtərəfli müalicəsi aparılır.

Ümumi Cərrahiyyə şöbəsində mədə-bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və öd yolları, hər cür abdomen endokrin açıq və laporoskopik cərrahiyyə əməliyyatları aparılır.

Yenidoğulmuşların Reanimasiyası və İntensiv Terapiya şöbəsi ən qabaqcıl tibbi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz olunmuşdur. Burada yüksək səviyyəli təhsil almış və çalışmış təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən xidmət göstərilir.

Nevrologiya şöbəsində nevroloji xəstəliklər müalicə olunmaqdadır.

Ortopediya və Travmatologiya bölümündə oynaq, sümük xəstəliklərinin müalicəsi və əməliyyatları olunur.

Endoskopiya şöbəsində mədə-bağırsaq, FQDS, bronxoskopiya, kolonoskopiya və s. kimi müayinələr aparılır.

Plastik, Estetik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə bölümündə hər növ plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar, liposaksiya, abdomenoplastika və digər əməliyyatlar həyata keçirilir.

Endokrinoloji bölümdə qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri, hipofiz xəstəlikləri, paratiroid xəstəlikləri, mədəaltı vəzi xəstəlikləri, böyrəküstü vəzi xəstəlikləri, tüklənmə - hirsutizm və s. xəstəliklər müalicə olunur.

Klinikanın Radioloji şöbəsində KT, 4D - 5D Doppler USM, Digital rentgen vasitəsi ilə diaqnostika aparılır.

Laboratoriyamızda 24 saat ərzində müasir cihazlar vasitəsi ilə hər növ analizlər aparılır.

İnternational medical Centre 2

2500 m2 qapalı sahə

10 tək nəfərlik otaq

20 poliklinika otağı

3 laminar hava axımlı əməliyyatxana

1 doğum otağı

27 yataq

4 reanimasiya

16 zahılıq

5 cərrahiyyə

2 terapiya

Tibbi avadanlıqlar

EKQ ( elektokardioqraf)

EXO ( exokardioqraf)

64 slice KT

Digital rentgen

Portabl rentgen

4 ədəd USM

1 ədəd Qastroskopiya

1 ədəd Kolonoskopiya

1 ədəd endoskopik stoyka (Laparoskopiya)

1 ədəd bronxoskopiya

4 ədəd İVL

4 ədəd USM

6 ədəd CPAP